Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin sklepu

 

WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Euro-Drogeria NIP 651 178 836, tel. +48 728 930 277.
 2. Sklep Internetowy Euro-Drogeria, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://euro-drogeria.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Euro-Drogeria, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Euro-Drogeria, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym Euro-Drogeria są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 5. Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym Euro-Drogeria są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.


REJESTRACJA W SKLEPIE INTERETOWYM Euro-Drogeria

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Euro-Drogeria należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Euro-Drogeria oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Euro-Drogeria każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym Euro-Drogeria jest bezpłatna.


PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podany przez Kupującego adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego Euro-Drogeria.
 3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę i ilość produktów, imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Euro-Drogeria zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 5. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.
 7. Kupujący podczas zakupu Towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym, pobranie, płatność przelewem, płatność PayU (płatność kartą, e-przelew). Kupujący, który deklaruje w formularzu zamówienia odbiór osobisty, przed odebraniem paczki jest zobowiązany skontaktować się z firmą telefonicznie lub przez e-mail w celu potwierdzenia możliwości odbioru zamówionego Towaru.
 8. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Euro-Drogeria, opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na Euro-Drogeria.
 9. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 14.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w następujący po nich dzień roboczy. Zamówienia realizowane są w terminie 1-3 dni od momentu otrzymania wpłaty. Do tego czasu należy doliczyć 1-2 dni na dostawę przesyłki przez firmę przewozową.
 10. Zastrzegamy sobie prawo czasowego braku Towaru – o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka Towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 12. Kupony rabatowe mają określony przez Sklep termin ważności. Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.


GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.
 2. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Towary oferowane w Sklepie Internetowym Euro-Drogeria są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
 4. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem Internetowym Euro-Drogeria pod adresem biuro@euro-drogeria.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem.
 5. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego braku w przesyłce, należy sporządzić protokół szkody.
 6. W przypadku reklamacji, Kupujący odsyła paczkę pod adres Sklepu Internetowego Euro-Drogeria.
 7. Koszty transportu związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 8. Informujemy, że każdy może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unikalna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną Stronę Internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy Euro-Drogeria), nie później niż 14 dni licząc od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest przesłać deklarowany Towar wraz z paragonem i formularzem zwrotu (jeśli wcześniej tego nie zrobił) pod adres Sklepu Internetowego Euro-Drogeria niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedającemu.
 7. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę Sklepu zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.
 2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sklep internetowy Euro-Drogeria, w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 3. Dokonując rejestracji, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych. Dane te jednak są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wykonania przez Sklep umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 5. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia ich z bazy danych, o czym należy poinformować Biuro Obsługi Klienta (biuro@euro-drogeria.pl).
 6. W wypadku transakcji obsługiwanych przez serwis „PayU” system Sklepu przekazuje firmie „PayU” dane konieczne do realizacji płatności. Serwis „PayU” nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.
 7. Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, Jego adres e-mail będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w tym celu. Subskrybenci newslettera w nieregularnych odstępach otrzymują wiadomości związane z aktualnymi promocjami, wprowadzanymi do oferty nowościami czy inne treści związane z działalnością Sklepu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r., nr 101 poz. 926 z późn.zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa - organom wymiaru sprawiedliwości.

Administratorem danych jest :

Euro-Drogeria
ul. Józefowska 23
40-144 Katowice
tel. kom. 728930277
e-mail: biuro@euro-drogeria.pl

 

 

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. W dniach darmowej dostawy promocją (darmową wysyłką) objęte są produkty do 10 kg.

 

 

Regulamin sklepu internetowego Euro-Drogeria dostępny jest także w wersji pdf do pobrania.